Hallituksen kokous 3/2022

 • Hyväksyttiin uudet jäsenyydet ja todettiin, että yhdistyksellä on 874 varsinaista jäsentä.
 • Merkittiin tiedoksi yhdistyksen taloustilanne ja todettiin, että yhdistyksen taloustilanne on hyvä.
 • Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös, joka osoittaa toiminnan tulokseksi 37.928,60 euroa ja taseen loppusummaksi 386.041,84 euroa. Laadittiin yhdistyksen kokoukselle esitettävä toimintakertomus.
 • Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 15.5.2022 klo 13:00 alkaen SF-Caravan Lohenpyrstön alueella
 • Nimettiin Caravan-Huippujen edustajaksi puheenjohtaja.
 • Hallitus päätti järjestää hygieniapassikoulutuksen 5.3.2022 ja anniskelupassikoulutuksen 26.3.2022.
 • Merkittiin tiedoksi valtakunnallinen liittokokous 21.5.2022 Sotkamo/Vuokatti

Hallituksen kokous 2/2022

 • Hyväksyttiin uudet jäsenyydet ja todettiin, että yhdistyksellä on 872 varsinaista jäsentä.
 • Merkittiin tiedoksi yhdistyksen taloustilanne ja todettiin, että yhdistyksen taloustilanne on hyvä.
 • Hyväksyttiin toimikuntien tehtävä- ja vastuualueiden jako.
 • Nimettiin toimikuntien vetäjät
  • Tapahtumatoimikunta, Matti Pekkarinen
  • Kiinteistötoimikunta, Heikki Ahtimaa
  • Keittiötoimikunta, Hanna Mankinen
  • Tiedotus- ja markkinointitoimikunta, Jari Juurikka
  • Kansliatoimikunta, Kari Malkamäki
 • Päätettiin ostaa HR3 kahvioon vähän käytetyt kahviokalusteet
 • Päätettiin tilata talousarvio mukaisesti Lappsetin motoriikkarata 137302M asennettavaksi lasten leikkikentän yhteyteen
 • Päätettiin selvittää mahdollisia anniskeluoikeuksia Lohenpyrstöön

Hallituksen kokous 1/2022

 • Merkittiin tiedoksi yhdistyksen taloustilanne ja todettiin, että yhdistyksen taloustilanne on hyvä.
 • Hallituksen järjestäytymisen yhteydessä valittiin varapuheenjohtajaksi Kauko Meriläinen, sihteeriksi ja jäsenkirjuriksi Marja Rytilä, rahastonhoitajaksi Hanna Salin sekä hänen varahenkilökis Eero Lukkarila. Nimettiin YT-yhdyshenkilöksi Kauko Meriläinen
 • Päivitettiin ja hyväksyttiin yhdistyksen taloussääntö.
 • Hallitus päätti toimikuntien tehtävä- ja vastuualueiden jaosta, samalla hallitus ryhtyy etsimään sopivia toimikuntien vetäjiä sekä toimikuntien toimijoita.

Hallituksen kokous 8/2021

 • Hyväksyttiin uudet jäsenyydet ja todettiin, että yhdistyksellä on 868 varsinaista jäsentä.
 • Merkittiin tiedoksi yhdistyksen taloustilanne ja todettiin, että yhdistyksen taloustilanne on hyvä.
 • Kuultiin toimikuntien kuulumiset
 • Päätettiin ottaa käyttöön sähköiset talouspalvelut nykyisen tilitoimiston palveluiden kautta. Tällöin pystymme vastaanottamaan ja lähettämään sähköisiä laskuja. Samoin talousseuranta siirtyy lähes reaaliaikaan.
 • Lohenpyrstön kuituliittymä on valmistunut. Liittymään tarvittavat yhteyslaitteet hankitaan Joki ICT Oy:ltä
 • Päätettään järjestää Uudenvuoden tapahtuma mikäli Korona-rajoitteet sen sallivat.
 • Osallistutaan liiton koulutuskiertueelle yhtenä järjestäjänä. Pohjoisen-Suomen koulutus järjestetään liiton toimesta Lohenpyrstössä.
 • Päätettiin hankkia kameravalvontajärjestelmä uuteen huoltorakennukseen ja portille RTJ-group Oy:ltä
 • Todettiin, että Vankkurihymiö auditointi on hyväksytty vuosille 2022-2023

Hallituksen kokous 7/2021

 • Hyväksyttiin uudet jäsenyydet ja todettiin, että yhdistyksellä on 867 varsinaista jäsentä.
 • Merkittiin tiedoksi yhdistyksen taloustilanne ja todettiin, että yhdistyksen talosutilanne on hyvä talvikautta vasten.
 • Kuultiin toimikuntien kuulumiset
 • Hallitus laati esityksensä talousarviosta, toimintasuunnitelmasta sekä tapahtumakalenterista syyskokoukselle, joka pidetään tapahtumakalenterin mukaisesti 20.11.2021. Mukaan pyydetään liiton edustaja tuomaan liiton terveiset alueellemme. Hallituksen esitykset julkaistaan jäsenlehdessä.
 • Hyväksyttiin hinnasto 2021-2022
 • Päätettiin järjestää pikkujoulu 27.11.2021. Jouluruokailu järjestetään kahdessa kattauksessa ja joulujuhlaohjelma illalla yhteisesti. Pikkujoulusta laaditaan ilmoitus Facebookiiin ja nettiin.
 • Yhdistyksen hallitus on saanut yhteydenottoja, joissa epaillään kausipaikkalaisten pystyvän käyttämään sähköä ohi varsinaisen mittauksen. Hallitus nimesi kolmen hengen tarkistusryhmän, joka eirkseen ilmoitettavana ajankohtana tarkistaa kaikkien kausipaikkalaisten sähkökytkennät sekä kaasutarkistusten voimassaolon, aluesääntöjen mukaisesti.
 • Merkittiin tiedoksi saapunut posti
 • Todettiin, että yhdistyksen puheenjohtaja on valittu Suomen Caravan Media Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen kokous 6/2021

 • Hyväksyttiin uudet jäsenyydet ja todettiin, että yhdistyksellä on 876 varsinaista jäsentä.
 • Merkittiin tiedoksi yhdistyksen taloustilanne ja todettiin, että kesäkausi on ollut myös taloudellisesti hyvä.
 • Kuultiin toimikuntien kuulumiset
 • Hallitus päätti pyytää tarjoukset ja rahoitustarjoukset Avant kiinteistöhoitokoneesta tai vastaavasta. Mahdollinen investointi sisällytetään alueen investointitalousarvioon vuodelle 2022.
 • Päätettiin tilata asfaltointi HR3 ympärille sekä asfaltoida myös välittömässä läheisyydessä olevia paikkoja 4-5 kpl, liikuntaesteisten ja talvivierailija paikoiksi.
 • Päätettiin hankkia sähköinen kulkuportti jäterakennuksen läheisyyteen. Samalla siirretään päivittäinen käynti jätekatokseen sivuoven kautta. Jätekatoksen sivusta asfaltoidaan myös.
 • Hyväksyttiin uusi aluesuunnitelma ja todettiin, että voidaan rakentaa vielä yksi pitempi kausipaikka HR3 taakse. Loput uudesta laajennusalueesta rakennetaan suunnitelmien mukaan vierailijapaikoiksi siten, että saadaan alueelle myös ns. läpiajopaikkoja. Samalla HR3 taakse laitetaan viemäri- ja kesävesivaraus mahdollista uutta ajokaivoa varten.
 • Merkittiin tiedoksi saapunut posti
 • Todettiin, että yhdistyksen syyskokous on 20.11.2021 ja kesäkausi 2022 alkaa virallisesti 15.5.2022

Hallituksen kokous 5/2021

 • Kuultiin toimikuntien kuulumiset
 • Laadittiin alustava aikataulu Lasten tapahtumaan, joka järjestetään 13.-15.8.2021
 • Hallitus päätti, että Rosvopaistit järjestetään 3.-5.9.2021. Tapahtuma palaveri pidetään 21.8.2021.
 • Hengellinen tapahtuma järjestetään alueella 10.-12.9.2021.
 • Korona-tilannetta seurataan ja tarvittaessa tapahtumia jopa perutaan.
 • Hallitus päättää, että kesäpaikan hinta on 400 euroa ja talvipaikan hinta on 250 euroa. Lisäksi on vuosipaikka, joka käsittää molemmat kaudet ja sen hinta on 600 euroa. Vuosipaikan lunastaneet voivat maksaa paikan kahdessa erässä. Samalla hallitus päättää 200 euron varausmaksusta kesäkausipaikoille.
 • HR3 tilanne; ulkopuolisten talkoiden osalta aloitetaan talkoot noin kuun vaihteessa. Viikonlopputalkoot aloitetaan lasten tapahtuman jälkeen.

Hallituksen kokous 4/2021

 • Kuultiin toimikuntien kuulumiset
 • Päätettiin vaihtaa korttimaksusopimuskumppania kassajärjestelmiä vastaavaksi
 • Käsiteltiin hallitukselle lähetetyt isäntävuorovapautukset
 • Jätettiin ajettavan ruohonleikkurin hankinta pöydälle ja selvitetään Avant tms. hankintaa. Samalla päätettiin ostaa uusi työnnettävä moottorileikkuri
 • Laadittiin alustava aikataulu Juhannustapahtumaan. Juhannuksen talkookokous 5.6.2021 klo 12:00
 • Päätettiin, että kaikki paikat alueella ovat saman hintaisia. 400-sarjan tie pyritään pitämään mahdollisimman väljänä ohjaamalla ajoneuvot lähemmäksi sähkötolppia.
 • Hallitus päättää, että erillisen suunnitelman mukaan HR3 jalankulkureitit sekä piha-alueet asfaltoidaan kesän 2021 aikana. Pintavedet ohjataan hallitusti pois piha-alueelta erillisin kaivoratkaisuin. Samalla hallitus tarkasteli rakennuksen kustannusarviota ja totesi, että kustannusarvio on lähes pitänyt. Rakentaminen jatketaan loppuun. Rahoitus omarahoituksena.
 • Päätettiin uusia alueen kuulutusjärjestelmä sitten, kun uusi huoltorakennus valmistuu. Kaapeli- ja pylväsvaraukset tehdään.
 • Päätettiin jatkaa aluevarausjärjestelmäprojektia, jotta paikkavaraukset saadaan sähköiseen järjestelmään.
 • Päätettiin ostaa käytetty kaiutinjärjestelmä tapahtumakuulutuksiin sekä karaoke-tilaan

Hallituksen kokous 3/2021

 • Hyväksyttiin uudet jäsenyydet ja todettiin, että yhdistyksellä on 816varsinaista jäsentä.
 • Merkittiin tiedoksi yhdistyksen taloustilanne.
 • Päätettiin kevätkokouksen ajankohdaksi 14.5.2021 klo 18:00
 • Päätettiin julkaista jäsenlehti 1/2021
 • Hyväksyttiin isäntävuorokalenteri sekä työvuorokalenterit työntekijöille
 • Päätettiin palkata 2 aikuista kesätyöntekijää sekä 7 kesänuorta alueelle; asiakaspalveluun, siivoukseen sekä aluetöihin
 • Päivitettiin isäntäohjeet
 • Päätettiin päivittää ja tehdä alueopas vierailijoille jaettavaksi, kesäkaudelle 2021
 • Kesätoimintaa pyritään järjestämään tapahtumakalenterin mukaisesti, huomioiden Korona-rajoitukset
 • Päätettiin kevättalkoot 15.5.2021, samalla voidaan juhlistaa pienimuotoisesti HR3 myöhästyneitä harjannostajaisia
 • Päätettiin investoida uusi kassajärjestelmä
 • Kiinteistötoimikunta valmistelee kesän aluetöitä

Hallituksen kokous 2/2021

 • Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen sekä laati yhdistyksen toimintakertomuksen
 • Hallitus päätti, että jokaiseen kausipaikkaan kuuluu yksi isäntävelvoitevuorokausi
 • Päätettiin järjestää isäntäkoulutus ennen matkailukauden alkua
 • Velvoitettiin kiinteistötoimikuntaa laatimaan vuotuista kunnostussuunnitelmaa alueelle
 • Päätettiin aloittaa kokonaisvaltainen aluesuunnitelman teko, jossa huomioidaan pintavedet sekä niiden pois johtaminen
 • Nimettiin puheenjohtaja Caravan Huippujen edustajaksi
 • Täydennettiin toimikuntia
 • Päätettiin HR3 rahoituksen yksityiskohdista, yhdistyksen kokouksen mukaisesti
 • Todettiin Korona-rajoitusten rajoittavan toimintaa alueella mm. saunojen osalta
 • 1
 • 2
  SF-Caravan Lohenpyrstö

  Tervetuloa SF-Caravan Lohenpyrstöön!

  Lämpimästi tervetuloa Lohenpyrstöön, kauniille merelliselle alueelle Raahen Mikonkariin. Alue tarjoaa rauhallisen ja viihtyisän ympäristön lomanviettoon juuri Sinulle. Lohenpyrstöstä on hieno näköala merelle ja huoltorakennukset saunoineen sijaitsevat aivan rannan tuntumassa. Leirintäalueelta löytyy myös oma uimapaikka, joten voit pulahtaa aaltoihin vaikka suoraan saunan lauteilta.

  Halutessasi muita aktiviteetteja, nähtävyyksiä tai vaikka ostoksille, Raahen keskusta on vain neljän kilometrin päässä. Matka taittuu mukavasti vaikkapa pyöräillen läpi kauniin maalaismaiseman. Lohenpyrstöstä voit lainata polkupyörän matkaasi varten.

  Toivottavasti näemme pian!
  SF-Caravan Lohenpyrstö kuuluu Caravan Huiput ryhmään.